SYSTEMATIK – DYREVERDENEN

HVIRVELLØSE DYR:           

Encellede organismer

Svampedyr

Koraller og vandmænd

Fladorme

Rundorme

Ledorme (regnorme, børsteorme, igler)

Leddyr (insekter, krebsdyr, edderkopper+mider, tusindben, skolopendre, skorpioner mm)

Bløddyr (snegle, muslinger, blæksprutter)

Pighuder (søstjerner, søpølser m.fl.)

HVIRVELDYR:

Fisk (Pisces)

Padder (Amphibia)

Krybdyr (Reptilia)

Fugle (Aves)

Pattedyr (Mammalia)

 

 

 

 

 

 

 

 

FISK

Klasse: KÆBELØSE FISK med 2 familier:  Lampretter, Slimål

Klasse: FISK MED KÆBER:

Underklasse: Hajer og rokker

Underklasse: Havmus

Underklasse: Kødfinnefisk  med 3 overordner:  kvastfinnede, lungefisk, bikirer

Underklasse: Strålefinnede fisk med 18 ordener:

Orden: stører (Acipenseriformes)

Orden: pansergedder (Semionotiformes)

Orden: bølgefinnede (Amiiformes)

Orden: bentunger (Osteoglossiformes)

Orden: sildefisk  (Clupeiformes)

Orden: ålefisk  (Anguilliformes)

Orden: laksefisk  (Salmoniformes)

 Orden: Karpefisk  (Cypriniformes)

Orden: maller  (Silurformes)

Orden: prikfisk (Myctophiformes)

Orden: torskefisk  (Gadiformes)

Orden: havtasker  (Lophiformes)

Orden: flyvefisk, hornfisk og tandkarper  (Atheriniformes)

Orden: hundestejler, tangsnarrer og tangnåle  (Gasterosteiformes)

Orden: Panserkindede  (Scorpaeniformes)

Orden: aborrefisk   (Perciformes)

Orden: flynderfisk  (Pleuronectiformes)

Orden: fastkæbefisk  (Tetraodontiformes)

PADDER

Orden: Halepadder (Urodela) med 4 familier:

                      Familie: kæmpesalamandre  (Cryptobranchidae)

                      Familie: axolotler  (Ambystomatidae)

                      Familie: salamandre  (Salamandridae)

                      Familie:  hulepadder  (Proteidae)

Orden: Springpadder (Anura) med 6 familier:

                      Familie: tungeløse frøer  (Pipidae)

                      Familie: skivetungede frøer  (Discoglossidae)

                      Familie: tudsefrøer  (Pelobatidae)

                      Familie: tudser  (Bufonidae)

                      Familie: løvfrøer  (Hylidae)

                      Familie: frøer  (Ranidae)

Orden: Ormepadder  (Apoda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRYBDYR

UNDERKLASSE:  ANAPSIDA  med 1 orden: Skildpadder  (Chelonia)

Underorden: Sidedrejere (Pleurodira)

Underorden: Lodretdrejere  (Cryptodira)

                      Familie:  Snapskildpadder  (Chelydridae)

                      Familie: Læderskildpadder  (Dermochelyidae)

                      Familie: Havskildpadder  (Chelonidae)

                      Familie: Landskildpadder  (Testudinidae)

                      Familie: Sumpskildpadder  (Emydidae)

UNDERKLASSE:  ARCHOSAURIA  med 1 orden: Krokodiller  (Crocodilia)

                                            Familie:  Alligatorer og kaimaner  (Alligatoridae)

                                            Familie:  Krokodiller  (Crocodylidae)

                                            Familie:  Gavialer  (Gavialidae)

UNDERKLASSE: LEPIDOSAURIA  med 4 ordener

                      Orden:  Næbhoveder  (Rhynchocephalia)

                      Orden:  Ormeøgler  (Amphisbaenida)

                      Orden:  Øgler  (Lacertilia)

                                            Familie:  Gekkoer  (Gekkonidae)

                                            Familie:  Leguaner  (Iguanidae)

                                            Familie: Agamer  ((Agamidae)

                                            Familie:  Kamæleoner  (Chamaeleonidae)

                                            Familie:  Skinker  (Scincidae)

                                            Familie:  Firben  (Lacertidae)

                                            Familie:  Tejuer  (Teiidae)

                                            Familie:  Stålorme  (Anguidae)

                                            Familie: Varaner  (Varanidae)

                                            Familie:  Giftøgler  (Helodermatidae)

                      Orden:  Slanger  (Serpentes)

                                            Familie:  Kvælerslanger  (Boidae)

                                            Familie:  Ormeslanger   (Typhlopidae og Leptotyphlopidae)

                                            Familie:  Snoge  (Colubridae)

                                            Familie:  Giftsnoge  (Elapidae)

                                            Familie:  Havslanger  (Hydropheidae)

                                            Familie:  Hugorme  (Viperidae)

                                            Familie:  Grubeorme  (Crotalidae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUGLE

                 Orden:  Strudse  (Struthioniformes)

                      Orden:  Nanduer  (Rheiformes)

                      Orden:  Kasuarer  (Casuariiformes)

                      Orden:  Kivifugle  (Apterygiformes)

                      Orden:  Tinamuer  (Tinamiformes)

                      Orden: Lommer  (Gaviiformes = Colymbiformes)

                      Orden:  Lappedykkere  (Podicipediformes)

                      Orden:  Pingviner  (Sphenisciformes)

                      Orden: Stormfugle  (Procellariformes) (albatrosser, stormfugle, stormsvaler)

                      Orden:  Årefodede  (Pelecaniformes)

                                            Pelikaner, suler, skarver, fregatfugle, tropikfugle

                      Orden: Storkefugle  (Ciconiiformes)

                                            Hejrer, træskonæb, storke, ibiser, flamingoer

                      Orden:  Andefugle  (Anseriformes)

                      Orden:  Rovfugle  (Falconiformes) (vestgribbe, sekretærfugle, høgeagtige rovfugle)

                      Orden:  Hønsefugle  (Galliformes)

                                            Tallegallahøns, hokkohøns, fasanfugle, årfugle, perlehøns, kalkuner

                      Orden:  Tranefugle  (Gruiformes)  (traner, vandhøns, trapper)

                      Orden:  Vade- og mågefugle  (Charadriiformes) 

strandskader, brokfugle, sneppefugle, svømmesnepper, klyder, kjover, måger, terner, alkefugle

                      Orden:  Duefugle  (Colombiformes)  (sandhøns og duer)

                      Orden:  Papegøjer  (Psittaciformes)

                      Orden:  Gøge  (Cuculiformes)

                      Orden:  Ugler  (Strigiformes)  (ugler og slørugler)

                      Orden:  Natravne  (Caprimulgiformes)  (natravne og fedtfugle)

                      Orden: Sejlere  (Apodiformes)

                      Orden:  Kolibrier  (Trochiliformes)

                      Orden:  Skrigefugle  (Coraciiformes)

                                            Ellekrager, biædere, hærfugle, isfugle, næsehornsfugle

                      Orden:  Spættefugle  (Piciformes)

                                            Skægfugle, honninggøge,tukaner, dovenfugle, flagspætter

                      Orden:  Spurvefugle  (Passeriformes)

                                            Tyranner, ovnfugle, lyrefugle, lærker, svaler, fluesnappere, sangere,                     

                                            Fuglekonger, drosselfugle,jernspurve, gærdesmutter, vandstære, træløbere, spætmejser,

                                            mejser, væverfugle, astrilder, vipstjerter+pibere,stære, tornskader, silkehaler, piroler,

                                            kragefugle, paradisfugle, finkerog værlinger                      

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTEDYR

UNDERKLASSE:  Prototheria med 1 orden:  Kloakdyr  (Monotremata)

UNDERKLASSE:  Metatheria med 1 orden:  Pungdyr  (Marsupialia) 

                                            Pungrotter, pungmåre, pungaber, kænguruer

UNDERKLASSE:  Eutheria  med xx ordener.

                      Orden:  Gumlere  (Edentata)  (bæltedyr, dovendyr, myreslugere)

                      Orden: Insektædere (Insectivora)

træspidsmus, børstesvin, guldmuldvarpe, pindsvin,             springspidsmus, spidsmus, muldvarpe.

                      Orden: Kaguanger (Dermoptera) 

                      Orden: Flagermus (Chiroptera) opdeles i storflagermus eller småflagermus

                      Orden: Rovdyr (Carnivora) opdeles i landrovdyr eller vandrovdyr.

Hunde, bjørne, halvbjørne, måre, desmerdyr, hyæner, katte.                     Øresæler, hvalrosser, sælhunde.

                      Orden:  Hvaler (Cetacea) opdeles i tandhvaler og bardehvaler

Floddelfiner, kaskelotter, hvid- og narhvaler, delfiner.                  Finhvaler, rethvaler (eller sletbage), gråhvaler

                      Orden: Søkøer (Sirenia)

                      Orden: Elefanter (Proboscidea)

Orden: Hovdyr (Perissodactyla) 
Familie Tapirer (Tapiridae) med 4 arter. Lavlandstapir (Tapirus terrestris), skaberaktapir (T. indicus)

Familie Næsehorn (Rhinocerotidae) med 5 arter. Sort næsehorn (Diceros bicornis), hvidt næsehorn (Ceratotherium simum), indisk næsehorn (Rhinoceros unicornis), javanæsehorn (Rhinoceros sondaicus), sumatra næsehorn (Dicerorhinus sumatrensis).

Familie Heste (Equidae) med 7 arter.  Tamhest (Equus caballus), tarpan (E.gmelini), asiatisk vildæsel (E.hemionus), afrikansk vildæsel (E.africanus), grevys zebra (E.grevyi), steppezebra (E.quagga), bjergzebra (E.zebra)

Orden: Klippegrævlinge (Hyracoidea)
Rummer en enkelt slægt med ca 5 arter i Afrika og vestlige del af Asien. Sinaiklippegrævling (Procavia capensis) er den mest kendte. Detaljer i kranie, tænder, lemmer minder om hovdyr og elefanter

Orden: Jordsvin (Tubulidentata)
Rummer kun få arter. Jordsvin (Orycteropus afer) i Afrika syd for Sahara. Tænder meget særegne.

Orden: Klovdyr:  opdeles i 3 underordener:

I. Ikke-drøvtyggere – Non-ruminantia (Suiformes)
Familie Svin (Suidae) med 8 arter. Vildsvin (Sus scrofa), Vortesvin (Phaecochoerus aethiopicus), Halsbåndpekarien (Tayassu tajacu). Buskgris (Potamachoerus larvatus)
Familie Flodheste (Hippopotamidae) med 2 arter. Flodhest (Hippopotamus amphibius), Dværgflodhest (Choeropsis liberiensis)

II. 3-mave drøvtyggere – Tylopoda                                      
Familie kameler og lamaer (Camelidae) med 6 arter. Kamel (Camelus ferus), Dromedar (Camelus dromedarius), Vikunja (Vicugna vicugna), Guanaco (Lama guanaco), Alpacca (Lama pacos), Lama (Lama glama).
Familie dværghjorte (Tragulidae) med 4 arter. Vanddværghjort (Hyemoschus aquaticus), 3 arter (Tragulus spp) i SØ asien

III. 4-mave drøvtyggere – Ruminantia (Pecora)
Familie hjorte (Cervidae) med ca 35 arter. Især på nordlige halvkugle. Gevir kastes. Kun gevir hos hanner (undt. rensdyr).
Kronhjort (Cervus elaphus), Sikahjort (Cervus nippon), Dådyr (Cervus dama), Rådyr (Capreolus capreolus), Rensdyr (Rangifer tarandus), Elg (Alces alces), Moskushjort (Moschus moschiferus), Muntjak (Muntiacus reevesi), Virginiahjort (Odocoilus virginianus), Kinesisk vandrådyr (Hydropotes inermis).
Familie giraffer (Giraffidae) med 2 arter. Giraf (Giraffa camelopardalis), Okapi (Okapia johnstoni)
Familie gaffelbukke (Antilocapridae) med 1 art. Gaffelbuk/gaffelantilope (Antilocarpa americana)
Familie skedehornede (Bovidae) med ca 120 arter: Kan evt. opdeles i 10 underfamilier. Horn kastes ikke.

1.EGENTLIGE ANTILOPER (Antilopinae). Horn hos begge køn i Afrika –  mangler hos asiatiske hunner. Lyreformede horn, ringdelte med fremadrettede spidser. Meget hurtige. Sirligt byggede, små/mlm store, snuden behåret til næseborene, hårduske på forbens fodled, mange med bitæer.
impala (Aepyceros melampus), springbuk (Antidorcas marsupialis), thomson gazelle (Cazella thompsoni), grants gazelle (G. grants), Damagazelle/mohr (G. dama), indisk gazelle/chinkara (G.bennetti), dorcas gazelle (G. dorcas), hjorteantilope/bezoar (Antilope cervicapra),  girafgazelle/gerenuk (Litocranius walleri), clarks gazelle/dibatag (Ammodorcas clarkei), mongolsk gazelle/Zer (Procapra gutturosa), tibetansk gazelle/goa (P. picticaudata),

2.HESTEANTILOPER (Hippotraginae). Kraftige antiloper, hvide hår-duske ved øjne, meget lang hale, bitæer og klovkirtler. Kønnene har lige lange horn.
Heraf oryxantilope/gemsbuk (Oryx gazella), hvid oryx (O.algazel), beisa (O. beisa), arabisk oryx (O. leucoryx),  hesteantilope/roan antilope (Hippotragus equinus), sabelantilope (H.niger), mendes antilope (Addax nasomaculatus)

3.KOANTILOPER (Alcelaphinae). Højt skulderparti og skrånende ryg, slanke ben, begge køn med stærkt svungne horn, aflangt smalt hoved, lang behåret hale. Savanne. 
Ko-antilope/kama/red hartebeest (Alcelaphus buselaphus),lichtenstein´s hartebeest (A. lichtensteinii), lelwel (A. lelwel),  Stribet oksegnu (Connochaetus taurinus), Hvidhalet gnu (Connochaetus gnou).
Lyreantiloper: tsessebe (Damaliscus lunatus),blisbuk m. underarter (D. pygargus), D. dorcas,  D. korrigum, hunters hartebeest (Beatragus hunteri).

4.RØR- OG VANDBUKKE (Reducinae). Størrelse som gazeller, horn ringdelte nederst, muleparti stort, biklove store, savanne/sump.
Rørbuk (Redunca arundinum),bjerg rørbuk (R.fulvorufula), råbuk antilope (Pelea capreolus), Vandbuk (Kobus ellipsiprymnus), puku (K. vardonii), lechwe (K. leche), defassa vandbuk (K. defassa), letje vandbuk (Onotragus spp)

5.DVÆRGBUKKE (Neotragini). Små og med tryneagtig mule. Hale og biklove små. Ofte hårtop mlm hornene.
Dik-dik antiloper, 4 arter (Madoqua guentheri/kirkii/piacentinii/saltiana ), konge antilope (Neotragus pygmaeus), moskusantilope/suni (N. moschatus), dwarf antilopes (Hylarnus spp), grysbok (Raphicerus melanotis + R. sharpei), stenbuk (R. campestris), oribi (Ourebia ourebi), beira (Dorcatragus megalotis), klippespringer (Oreotragus oreotragus)

6.SKOVBUKKE ( Strepsicerotini/Tragelaphinae). Store dyr med skruedrejede, sammentrykte horn. De fleste med hvid rygstribe hvorfra udgår lodrette hvide striber ned ad siden. Stort nøgent muleparti.
Eland (Tragelaphus oryx), kæmpe eland (T. derbianus), Kudu (T. strepsiceros), lille kudu (T. imberbis), Nyala (T.angasii), buskbuk/hieroglyf antilope (T. scriptus), Sitatunga/sumpbuk (T.spekei), bongo (T.eurycerus), Nilghai-antilope (Boselaphus tragocamelus), firhornsantilope (Tetraceros quadricornis).

7.EGENTLIGE OKSER (Bovinae). Store dyr med brede muler, lang hale med dusk, begge køn har horn – evt veludviklede.
Vandbøffel (Bubalus arnee), Kafferbøffel (Synceros caffer), Gaur (Bos gaurus), Tamokse (Bos taurus), Yakokse (Bos mutus), Am.bison (Bison bison), Eu.bison/visent (Bison bonasus), Banteng (Bos javanicus), Kouprey (Bos sauveli), zebu okse (Bos ), anoabøffel (Anoa depressicornis), firhornsantilope/chausingha (Tetracerus quadricornis), Blue bull/Nylghyai ( Bosephalus tragocamelus), bongo (Boocercus eurycerus)

8.GEDERNE (Caprinae).  Mlm store, kraftige dyr. De fleste er udprægede bjergdyr. Hos får har kun hannen horn (oprullet på siden af hovedet). Hos geder har begge køn sabelformede bagudbøjede horn)
Gemse (Rupicapra rupicapra), Bezoarged (Capra aegagrus), Tamged (Capra hircus), Stenbuk (Capra ibex), Skrueged (Capra falconeri), Sneged (Oriamnos americanus), Moskusokse (Ovibos moschatus), Tamfår (Ovis aries), Argalisfår (Ovis ammon), Mufflon (Ovis orientalis), Steppefår (Ovis vignei), Tykhornsfår (Ovis canadensis), Mankefår (Ammotragus lervia), serov (Capricornis sumatraensis), goral (C.goral)

9.SAJGA/STEPPE ANTILOPER (Saiginae). Kun een art: Sajgaantilope (Saiga tatarica)

10.DYKKER(TOP)ANTILOPER (Cephalopinae). Små/mlm store, langstrakt hoved, snuden nøgen, veludviklede biklove, som regel ikke horn. I skove ved floder mm.
Dykkerantilope/grå dykker (Sylvicapra grimmia), skovdykkere: Rød dykker (Cephalophus natalensis), blå dykker (C.monticola)

11.  PHANTOLOPINAE. Separat underfamilie med kun 1 art – tibetansk antelope / chiru (Phantolops hodgsoni

Orden; Skældyr (Pholidota)
Rummer en enkelt slægt (Manis) med 7 arter.

Orden: Enkelttandede gnavere (Rodentia).  Opdeles i 3 underordner:

I. Egerngruppen  (Sciuromorpha)

Familie egernfamilien (Sciuridae):  egern (Sciurus vulgaris),  østligt grå egern (Sciurus carolensis) ,  vestligt grå egern (Sciurus griseus), Arizona grå egern (Sciurus arizonensis), topøret egern (Sciurus aberti), Østligt ræveegern (Sciurus niger), fra sydamerika bl.a. : Sciurus ingrami, Sciurus argentinius, Sciurus tricolor, fra Afrika mm: Sciurus anomalus. Fra troperne  bl.a. slægterne: Sciurullus, Microsciurus, Reithrosciurus. 3 arter nordamerikanske rødegern: Tamiasiurus hudsonicus, T. douglasi, T. fremonti, Palmeegerne (Funambulini), flyveegern  (Pteromys volans),   steppeegern (sisel) (Spermophilus citellus,  jordegern nordamerikansk  Tamias striatus, jordegern sibirisk  Eutamias sibirucus, alpemurmeldyr  Marmota marmota,  skovmurmeldyr Marmota monax. I Afrika slægten Xerus med 4 arter (X. erythropus/inaurus/princeps/rutilus) og buskegern m ca 4 arter (Paraxerus cepapi/othraceus/palliatus/poensis).
Familie bævere  (Castoridae) med 2 arter. Europæisk bæver (Castor fiber) og kanadisk bæver (C. canadensis)
Familie springharer (Pedetidae) med 1 art. Springhare (Pedetes capensis).
Familie kindposerotter (Geomyidae). Præriekindposerotten (Geomys bursarius)

II. Musegruppen (Myomorpha)

Familie hoppemus (Zapodidae) . Birkemus (Sicista betulina).
Familie syvsovere (Gliridae). Hasselmus (Muscardinus avellanarius)
Familie muldvarpeagtige gnavere / blindmus (Spalacidae). I SØ europa og nære Orient
Familie rod/bambusrotter (Rhizomyidae). SØ asien og Afrika
Familie ørkenmus (Gerbellidae). Slægterne Tertera og Gerbillus i Asien og Sydafrikansk område.
Familie kængururotter (Heteromyidae). Slægten Dipodomys i N.Am.
Familie studsmus (Cricetidae). Hamster (Cricetus cricetus), guldhamster (Mesocricetus auratus),   Dværghamstere  (Phodopus spp), fjeldlemming (Lemmus lemmus), skovlemming (Myopus schisticolor), halsbåndslemming (Dicrostonyx torquatus), rødmus (Clethrionomys glareolus mm), mosegris (Arvicola terrestris), bisamrotte (Ondatra zibethicus), markmus (Microtus agrestis), markrotte (Microtus ratticeps), hvidfodsrotter (Peromyscus spp), bomuldsrotter (Sigmodon spp), skovrotter (Neotoma spp).
Familie mus (Muridae). Dværgmus (Micromys minutus), brandmus (Apodemus agrarius), skovmus (A. sylvaticus), halsbåndsmus (A. flavicollis), husmus (Mus musculus), sort rotte (Rattus rattus), brun rotte (R. norvegicus)

III. Hulepindsvingruppen (Hystricomorpha) med ca 180 arter.

Familie pigrotter (Echimyidae). Pigrotten (Proechimys setosus) i S.Am.
Familie hulepindsvin (Hystricidae). Hulepindsvin (Hystrix cristata) i S.Eu og H.africaeaustralis i Afri.
Familie træpindsvin (Erithizontidae). Primært i Nye verden.
Familie marsvin (Caviidae).
Marsvin (Cavia porcellus), pampashare/mara (Dolichotis patagona).
Familie flodsvin (Hydrochoeridae). S.Am flodsvin (Hydrochoerus hydrochaeris).
Familie agutier (Dasyproctidae). Guldhare/gul aguti (Dasyprocta aguti)
Familie haremus (Chinchillidae). Chinchilla (Chinchilla laniger), bjergviscacha (Lagodium spp), sletteviscacha (Lagostomus maximus).
Familie bæverrotter (Capromyidae).
Sumpbæver/bæverrotte/nutria (Myocastor coypus).

Orden: Dobbelttandede gnavere (Lagomorpha)

Familie pibeharer (Ochotonidae). Få arter (Ochotona spp) i N.Am og Asiat stepper.
Familie harer (Leporidae). Kaniner (Pronolagus i Afrika)(Sylvilagus i N.Am)(Caprolagus i Asien)(Oryctolagus cuniculus i Europa-N.Af). I Europa skovhare (Lepus timidus) og hare (L.capensis), snehare (L.arcticus), kaphare (L.capensis), flere Lepus arter rundt omkring

Orden: Primater (Primates). Opdeles i 3 underordner:

I. Halvaber (Prosimii) med ca 25 arter

Familie Lemurer (Lemuridae)
Familie Fingerdyr
(Daubentoniidae)
Familie dovenaber (Lorisidae). Loriaber (Loris spp) og bushbabies (Galago moholi, G.crassicaudatus)
                                                                         
II. Spøgelsesaber(Tarsii) med kun 3 arter

III. Aber og mennesker (Simii) med ca 150 arter.  

Vestaber:
Familie kapucineraber (Cebidae) 
Familie egernaber (Callitrichidae)                                                                                
Østaber:
Familie marekatte (Cercopithecinae). Grøn marekat (Cercopithecus aethiops), sykes marekat (C.mitis), diverse makakaber f.eks. rhesusabe (Macaca mulatta) og berberabe (M. sylvanus), Savannebavianer, 5 arter, (Papio hamadryas m.fl.), Skovbavianer. 2 arter,(Mandrillus), gelada
Familie slankaber (Colobidae). Langur (Presbytis entellus),
Familie
 menneskeaber (Pongidae). Gibboner (Hylobates), Orangutan (Pongo), Chimpanse (Pan), Gorilla (Gorilla)
Familie
mennesker (Hominidae).